Argument för invandrare som vill minska invandringen

1. Eftersom man vägrar lyssna på "rasister" och "främlingsfientlig"

2. När ska man då börja lyssna på invandrarna om integrationsmisslyckandet 1980-2011?

3. Varför får inte svenskar kritisera integrationsmisslyckandet utan att bli kallad för rasist och främlingsfientlighet när vi använder precis samma ord som invandrarna själva använder?

Ingen kan anklaga denna blogg för att vara rasistiskt när vi lånar dessa ord från invandrare säga sanningen om integrationsmisslyckandet 1980-2011! När ska det bli rumsrent att även för svenskar få kritisera invandringen på samma villor som invandrarna? Och när ska politikerna lyssna på invandrarna när politikerna inte lyssnar på svenskarna?

Ken Ring vill minska massinvandringen

1. Ken Ring tror det är för sent att bryta upp utanförskapsområden.

2. Ken Ring vill att man ska ta hand om dom som är här nu.

3. Ken Ring själv känner nästan bara invandrare.

4. Ken Ring säger de är andra generationens invandrare.

5. Ken Ring säger själv de måste rädda oss själv först och våra barn.

6. Man borde kanske minska invandringen lite.

7. För att ta hand om dom som är i Sverige.

8. Sverige är lågt ner i samhället i jämförelse med resten av Europa.

9. Fortsätta fylla på för att se bra ut är kanske lite fel. Detta sa Ken Ring 2009 Varför lyssnade ingen politiker på honom då? Nån som tror situationen för invandrare i Sverige har för bättrats? Varför får invandrare säga detta som Ken Ring säger utan att bli kallad för rasist och främlingsfientlig?

Varför får svenskar inte säga precis samma sak som Ken Ring utan att bli kallad för rasist och främlingsfientlig? Ett annat ex är Bahareh Andersson. Hon tar upp de flesta "problem och konsekvenser" med extrem massinvandring. Varför lyssnar inga politiker på invandrare som pratar om problemen? Varför ska detta alltid tigas ned med rasist och främlingsfientlighet? Är strävan om dagordningarna och visionen för extrem massinvandring så stark?

Argument även för invandrare
Baksidorna av det mångkulturella samhället löser inte av sig själva om våra politiker inte bryta tystnaden. Hur kan den stadliga radiokanalen, Sveriges Radio, godkänna att en Imam som är bosatt i Sverige uttalar ett dödshot mot en hel grupp som konverterat från Islam till kristendom? Det skriver kvinnorättsaktivisten Bahareh Andersson. För en tid sen läste jag en artikel på nätet som var obegriplig. Artikeln fick mig i mina tankar att förflytta mig till ett medeltida land med regler och värderingar som inte alls överensstämmer med modernt och demokratiskt samhälle som det svenska. ”Det är varje muslims skyldighet att döda dem som lämnar islam. Så lät det nyligen i Sveriges Radio, då en imam från Rinkeby fick lägga ut texten om hur man skulle agera mot somalier som konverterar till kristendomen”. http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=275603 Så tänkte jag bättre än tystnaden kring Waberi (M), men de skriver inte ens namnet på imamen. Politikernas och mediernas tystnad är beklämmande och skrämmande! Hur tolkar man deras tystnad? Konsekvenser av detta är ett skapande av extremt kulturrelativism. Vi kan inte vara tysta när barn inte får delta i vissa skolundervisningar, när unga flickor gifts bort eller när pojkar får i uppgift av familjen att övervaka sina systrar i rädsla för att bli kallad rasist. Vi kan inte vara tysta under rädsla av främlingsfientlighetsnamn när en omam i Sverige offentligt dödshotar en helgrupp människor. Idag är man rasist så länge man inte vrider ut och in på sig själv för att bemöta andra kulturer eller religioner. Jag förstår verkligen inte detta! Dessa handlingar är fel och kan inte accepteras av det svenska samhället. Att av utöva rädsla för att deras barn skall bli försvenskade utövar en form av rasism mot svenskar. Jag följer integrationsdebatter i andra länder och i Frankrike till exempel man är mycket modigare att ställa krav när det gäller gemensamma och konstruktiva värderingar. Allt är inte perfekt i Frankrike men där är åtminstone många politiker (jag pratar inte om högerextremister) och inte rädda att utrycka sig fritt och sakligt utan att bli kallade för rasister. Naivitet (eller försiktigheten?) som råder bland våra svenska politiker är oroväckande och den gynnar extremisterna samt Abdirisak Waberis, som sitter i riksdagens försvarsutskott (mannen som vill leva i ett land där sharialagarna råder som han sa i SVT-dokumentären) framgångar i riksdagen. I Frankrike säger man ”Att kalla en katt för en katt”: man ska kalla saker med deras namn och inte försöka hitta på. Att jämt vara politiskt korrekt löser inga problem. Därför blir jag inte förvånad men mest besviken på vårt dubbelmoraliska samhälle när jag till exempel blir kallat islamofob, rasist och massa andra påhittade påhopp bara för att jag vågar skriva. Avslutningsvis måste jag påpeka igen att integrationsdebatten och baksidorna av det mångkulturella samhället inte löser sig av sig självt om våra politiker inte bryta tystnaden. Hur kan den stadliga radiokanalen, Sveriges Radio, godkänna att en imam som är bosatt i Sverige uttalar ett dödshot mot en hel grupp som konverterat från islam till kristendom? Hur hade samhället reagerat om en någon högerextremistisk organisation hade hotat en grupp människor som hade brutit mot deras normer och värderingar?
Nu är det dags att bryta mönstret och börja rensa upp. Det politiska etablissemanget har missat detta under många år. Konsekvensen av detta misslyckande är att bland annat högerextremisterna fått fotfäste och energi. Så jag håller med dig, Mauricio Rojas. Mycket tyder på att invandrardebatten fortfarande befinner sig långt från ”öppenhjärtlighetens råmärken” och ännu längre ifrån det sansade och resonabla samtalets revir. Synd för Sverige!
En tredje invandrare vi tar upp Mauricio Rojas, som täcker upp det sista exemplet om integrationsmisslyckandet 1980-2011. Varför lyssnar inte Riksdagen och Regeringen på invandrarna om dom bestämt sig för att inte lyssna på "rasister" och "främlingsfientliga"?

"Utanförskapet växer dramatiskt i Sverige"
Socialdemokratins långa regeringsinnehav har varit förödande för de mest utsatta i vårt land. Partiet fick förvalta den längsta högkonjunkturen i modern historia och misskötte uppgiften kapitalt. På slutet av den långa uppgången fanns det fler människor i utanförskap än någonsin tidigare vid en liknande period. Det kunde vi konstatera förra året i rapporten "Utanförskapets karta", den första kartläggningen av utanförskapets utbredning som gjorts i Sverige.

De resultat som redovisades där var skakande. År 1990 kunde bara tre bostadsområden klassas som utanförskapsområden, det vill säga områden med en sysselsättning under 60 procent samt undermåliga skolresultat och lågt valdeltagande. 2002 var det mer än 130 områden som kunde definieras på det viset. Det som 1990 var ett undantag hade 2002 omvandlats till en verklighet som präglade ett stort antal svenska städer och regioner.
Bakom utanförskapets explosiva utbredning låg ett dramatiskt sysselsättningssammanbrott. 1990 fanns det bara 9 områden där sysselsättningen låg under 50 procent för befolkningen mellan 20 och 64 år.

2002 fanns det 91 områden i en sådan belägenhet. Områdena där sysselsättningen låg under 70 procent ökade i sin tur från 93 år 1990 till 746 år 2002!
Efter konjunkturomsvängningen 2001-2002 har denna process accelererat. Det kan vi konstatera i en ny version av "Utanförskapets karta" som presenteras i dag, baserad på nytt statistiskt material som SCB har tagit fram för folkpartiets räkning. Med dess hjälp har vi studerat sysselsättningsförändringarna 2002-2003 och analyserat effekterna av konjunkturnedgången i våra mest utsatta bostadsområden.

En viktig nyhet i "Utanförskapets karta" 2005 är att vi kan redovisa separat sysselsättningsstatistik för kvinnor och män och därmed belysa utslagningens könsrelaterade aspekter. Vi har också aktualiserat informationen om skolresultaten och kan jämföra resultaten för skolåret 2002/03 med dem för 2003/04. På samma sätt har vi gjort med siffrorna för brottsligheten, där vi tittar på perioden 2002-2004.

Den bild som den nya "Utanförskapets karta" ger är tyvärr ännu mer bekymmersam än föregående. 26 nya områden kan nu klassas som utanförskapsområden, medan bara tre lämnade denna kategori. Utanförskapsområdenas antal ökade på detta sätt från 131 till 154 mellan 2002 och 2003. Utanförskapet blev dessutom allt djupare i dessa områden.
Denna text är extrem massinvandring 1980-2011 i ett NÖTSKAL! Varför ska dessa ord ALLTID tigas ned med rasist och främlingsfientlighet? Och kommer det från invandrare, bemöts dom av tystnad? För ni politiker satt dagordningar och visioner som måste genomföras oavsett integrationsmisslyckande efter integrationsmisslyckande?
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)