Invandrarna välfärdens kärna

Vilka slutsatser drar ni själva?

Invandrarna välfärdens kärna

 ”Invandrarna bär upp välfärdens kärna”

De runt 1,2 miljoner människor som stod utanför skulle in i värmen bland de anställningsbara. Siffrorna visar att 1 208 900 personer ingick i det som av RUT kallas ”bred arbetslöshet” i augusti 2006, månaden innan regeringen vann valet. Sedan dess har det gått fem år och kampen mot utanförskapet har varit en prioriterad fråga. Samma månad i år har antalet i utanförskap minskat med 37 500 personer.

 EXPO - Det naturliga är fylla på med fler

Det naturliga i Europas utsatta läge vore att kompensera vår egen åldrande befolkning med en ökad invandring. Inte att sätta upp ytterligare murar och hinder. Det skulle kunna bidra till att försörjningsbördan lättar.

Vilka slutsatser drar ni själva?

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)